Γραμμικός προγραμματισμός και ανάλυση ευαισθησίας με επίλυση Η/Υ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Γραμμικός προγραμματισμός και ανάλυση ευαισθησίας με επίλυση Η/Υ

Δούγκας, Κωνσταντίνος Α.

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αποδώσει τη σημασία του γραμμικού προγραμματισμού και την ανάλυση της ευαισθησίας, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό εργαλείο του γραμμικού προγραμματισμού. Συγκεκριμένα ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία της επιχειρησιακής έρευνας, η οποία ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής των περιορισμένων πόρων ενός συστήματος σε ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους δραστηριότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης ο γραμμικός προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικός για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του γραμμικού προγραμματισμού για τη λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα με τη βοήθεια της ανάλυσης ευαισθησίας γίνεται η εύρεση της βέλτιστης λύσης με σκοπό να προσδιοριστεί το πόσο εύκολα μεταβάλλεται η βέλτιστη λύση, σε αλλαγές των τιμών των διαφόρων παραμέτρων. Τέλος, ο γραμμικός προγραμματισμός είναι χρήσιμος για τους επιχειρησιακούς ερευνητές ή τους αναλυτές προβλημάτων απόφασης για την προσέγγιση προβλημάτων κατανομής περιορισμένων πόρων ή μέσων σε εναλλακτικές και ανταγωνιστικές μεταξύ τους δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.