Ολοκληρωμένη μελέτη και νομοθεσία εγκατάστασης φωτοβολταϊκού ισχύος 10kw σε συγκεκριμένη κατοικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ολοκληρωμένη μελέτη και νομοθεσία εγκατάστασης φωτοβολταϊκού ισχύος 10kw σε συγκεκριμένη κατοικία

Παπαδημητρίου, Χρήστος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη εγκατάστασης, ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 10 Κ\ν με το κεντρικό δίκτυο διανομής της ΔΕΗ ενώ θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ισχύουν για μία τέτοια εγκατάσταση . Η μελέτη αυτήν έχει εφαρμοστεί ενώ η εγκατάσταση του συστήματος έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς σε συγκεκριμένη κατοικία η τοποθεσία της οποίας βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τα οποία χαρακτηρίζονται καθώς επίσης και τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική πορεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στα είδη των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που συγκροτούν ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα καθώς επίσης και οι συνθήκες λειτουργίας τους. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μία λεπτομερείς μελέτη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης γίνεται προσομοίωση του συστήματος με την χρήση του προγράμματος PVsyst εξετάζοντας τις ενεργειακές απολαβές αλλά και τον βαθμό απόδοσης του. Τέλος γίνεται ανάλυση των εσόδων της εγκατάστασης σύμφωνα με τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.