Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμός των εργαλειομηχανών CNC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμός των εργαλειομηχανών CNC

Μανώλας, Αντώνιος

Η λειτουργία όλων των μηχανικών διατάξεων και των μηχανών απαιτεί, πάντα, κάποιο βαθμό καθοδήγησης και ελέγχου. Οσο πιο πολύπλοκη είναι η μηχανική διάταξη, τόσο πιο σύνθετη είναι η καθοδήγηση της και τόσο δυσκολότερος είναι ο έλεγχος της. Η παραδοσιακή δομή ελέγχου και καθοδήγησης μηχανικών διατάξεων από το χειριστή τους, συνεχώς υποβοηθείται ή αντικαθίσταται από κάποιο βαθμό αυτοματοποίησης. Στην εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να μη συμμετέχει η μηχανουργική τεχνολογία και, μάλιστα, η περιοχή των εργαλειομηχανών. Ιδιαίτερα, στις περιόδους υψηλής οικονομικής, εμπορικής και στρατιωτικής ανάπτυξης που ακολούθησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η αυτοματοποίηση των εργαλειομηχανών τέθηκε ως ο βασικότερος στόχος. Η ανάπτυξη εξελιγμένων δομικών στοιχείων εργαλειομηχανών, δηλαδή των στοιχείων που αποτελούν τον κορμό ή σκελετό τους αλλά και των ιδιαίτερα ανθεκτικών κοπτικών εργαλείων, ώθησαν την παγκόσμια μηχανουργική παραγωγή σε υψηλά επίπεδα. Όμως, είναι γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνατότητες των συμβατικών εργαλειομηχανών περιορίζονται, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα του χειριστή τους. Ετσι, η ποιότητα εργασίας και η παραγωγικότητα του τεχνίτη εργαλειομηχανικού είναι παράμετρος, που εξαρτάται από την εμπειρία, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, ακόμα και την ψυχολογία και διάθεσή του. Είναι, λοιπόν, φυσικό η εξέλιξη των εργαλειομηχανών να κινηθεί και προς την κατεύθυνση του αυτομάτου ελέγχου τους και τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του χειριστή κατά τη λειτουργία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.