Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
House Market A.E.

Ανδρέογλου, Μοσχούλα-Μαρία

Η ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτελεί συνέχεια της Α. ΦΟΥΡΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ η οποία ιδρύθηκε το 1950 και αποτέλεσε την βάση στην οποία χτίστηκε στη συνέχεια ο Όμιλος Φουρλή. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει δείξει μια αξιοσημείωτη επιχειρηματική πορεία η οποία στηρίζεται σε σημαντικές αρχές, σφυρηλατημένες τα τελευταία 50 χρόνια της παράδοσης του Ομίλου Φουρλή. Συνοψίζοντας θα αναφερθούμε στις τέσσερις βασικότερες: Επιχειρηματικές πρακτικές: η αυστηρή επιχειρηματική δεοντολογία αποτελεί κοινό παρονομαστή σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, βάσει της οποίας λειτουργούν όλα τα στελέχη των εταιρειών στις συναλλαγές τους. 2. Εμπιστοσύνη: Ο Όμιλος έχει μια πιστή και ικανοποιημένη πελατειακή βάση λόγω της αναγνώρισης των συνεχών προσπαθειών βελτίωσης και τον σεβασμό προς τον πελάτη. 3. Προσωπικό: το εργατικό δυναμικό του Ομίλου αποτελεί την κυριότερη πηγή ποιότητας και παραγωγικότητας. Ο Όμιλος, με συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, εσωτερική εξέλιξη, παροχές και κίνητρα κατέχει ηγετική θέση σε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. 4. Σεβασμός και ευαισθησία για το Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το όραμα της εταιρείας εστιάζεται στην δημιουργία, ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στο χονδρεμπόριο στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, μέσω της συνεχής βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των προσφερομένων υπηρεσιών της. Ο Όμιλος Φουρλή είναι ένας πολυδιάστατος οργανισμός που έχει στην σύνθεση του εταιρείες με ηγετική θέση η καθεμιά στον κλάδο της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.