Τοπικός τύπος και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια σχέση αλληλεξάρτησης ή ανταγωνισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τοπικός τύπος και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια σχέση αλληλεξάρτησης ή ανταγωνισμού

Πατσίδου, Ελένη

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα τοπικά έντυπα μέσα ενημέρωσης και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δίνεται απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η σχέση αυτή είναι μια σχέση πολιτικής αλληλεξάρτησης ή είναι μια σχέση πολιτικού ανταγωνισμού. Ως υπόθεση εργασίας για τη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκαν οι εκλογές του νομού και του δήμου της Δράμας της 15ης Οκτωβρίου 2006. Για την επίτευξη του σκοπού μας χρησιμοποιήθηκε υλικό από τέσσερις τοπικές εφημερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Οι εφημερίδες αυτές είναι ο Πρωινός Τύπος, τα Χρονικά της Δράμας, η Ηχώ και η Νεάπολη. Τέσσερις προσδιοριστικοί συντελεστές καθορίζουν την προβολή της πολιτικής επικαιρότητας από τις εφημερίδες. Οι βασικότεροι ενδογενείς προσδιοριστικοί συντελεστές είναι η ενημέρωση προς το κοινωνικό σύνολο και η οικονομική επιβίωση της εφημερίδας. Η θεματολογία της γεμίζει με τις δραστηριότητες συγκεκριμένων πολιτικών που ενδιαφέρουν το κοινό της. Μέσω της προβολής που αναπτύσσουν διατηρούν τη σχέση ανάμεσα στο πολιτικό γεγονός και στην προβολή του ενώ ο τύπος υπόρρητα αναπτύσσει πολιτική δράση μέσω της στήριξης των υποψηφίων. Συνεπώς το εκλογικό αποτέλεσμα για τους δήμους και τους νομούς μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με τη δυναμική του τοπικού τύπου

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.