Φυτοφάρμακα και επιπτώσεις από τη χρήση τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φυτοφάρμακα και επιπτώσεις από τη χρήση τους

Γκαρίλη, Ιφιγένεια

Στην εργασία αυτή γίνεται μια συνολική αποτίμηση των ρυπογόνων επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στο έδαφος, τον αέρα και τους υδάτινους πόρους. Η ρυπογόνα αυτή δράση των φυτοφαρμάκων οφείλεται στην υπολειμματική δράση τους. Στο γεγονός δηλαδή ότι τα φυσικά συστήματα παρουσιάζουν περιορισμένη ικανότητα να αδρανοποιούν, να μεταβολίζουν ή να απορροφούν τις υπερβάλλουσες ποσότητές τους και έτσι να έχουν την ικανότητα να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, να συγκεντρώνονται σε φυσικούς αποδέκτες πολλαπλασιάζοντας την συγκέντρωσή τους και τα αποτελέσματα δράσης τους στα οικοσυστήματα και να εισχωρούν στις τροφικές αλυσίδες. Το πρόβλημα στη δεκαετία που διανύουμε φαίνεται να είναι αρκετά οξύ και τα αποτελέσματα της υπερβάλλουσας χρήσης φυτοφαρμάκων να είναι εμφανέστατα στα ευαίσθητα οικοσυστήματα αλλά ακόμα και στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προκύπτουν από βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν δημοσιεύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια καθώς και σχετικές ιστοσελίδες από το διαδίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.