Η εικόνα των δημοσίων σχέσεων, όπως φαίνεται μέσα από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εικόνα των δημοσίων σχέσεων, όπως φαίνεται μέσα από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο

Ζαράνη, Νικολέτα

Στην παραπάνω πτυχιακή εργασία, θα διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς κλάδους της Ελλάδας όπου και η δύο ασχολούνται με την επικοινωνία. Ο πρώτος κλάδος, είναι εκείνος των Δημοσίων σχέσεων ο οποίος έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ο άλλος κλάδος, είναι εκείνος του Τύπου και των Δημοσιογράφων. Ο βασικός σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι την εικόνα των δημοσίων σχέσεων και πως τις παρουσιάζουν ως επάγγελμα. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Το πρώτο, μελετά τις δημόσιες σχέσεις ως γνωστικό αντικείμενο και παραθέτει κάποιους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, καθώς και την σύγχυση που δημιουργείται ανάμεσα στις Δημόσιες σχέσεις και την Προπαγάνδα. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους Δημοσιογράφους και τους υπεύθυνους των Δημοσίων Σχέσεων. Το τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζει την έρευνα για την διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αναλύοντας δημοσιεύματα που έχουν συλλεχθεί από δέκα μεγάλες εφημερίδες της Ελλάδας. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημοσιογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.