Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής οσπρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής οσπρίων

Ντρούτση, Μαρία
Παλιούρας, Δημήτριος

Στη συγκεκριμένη διοικητική μελέτη ορίζομαι ως αντικείμενο έρευνας, το κλάδο των οσπρίων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το ρόλο που παίζουν στη παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής δράσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η έρευνα που διεξάγομε είναι καθαρά θεωρητική και συνδυάζει την εμπορικότητα του κλάδου των οσπρίων με τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη ποιότητα στην ανάπτυξη του κλάδου, τη ποιότητα στις διαδικασίες και γενικά τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις ποιοτικές δράσεις των εταιριών στο κλάδο των οσπρίων. Η εργασία μελετά ακόμα διάφορες διαδικασίες ανάπτυξης και ποιοτικής διαχείρισης οι οποίες αναπτύσσονται στο κλάδο του εμπορίου. Η μελέτη συμπερασματικά καταλήγει ότι ο κλάδο είναι αρκετά ισχυρός, ότι έχει προοπτικές και ότι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον αναπτυσσόμενο ανταγωνισμό όπως αυτός που προέρχεται από τη Τυνησία, θα πρέπει να εστιάσει στα πρότυπα ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής, στην είσοδο των πρώτων υλών, στη μεταποίηση, στη πώληση, στις υπηρεσίες. Στον τομέα αυτό η ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν, γι αυτό θα πρέπει η πολιτεία μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, μέσα από την ανάπτυξη κέντρων ποιότητας σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τη τήρηση των θεσμών και των νόμων, να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ν’ αναπτύξουν και να στηρίξουν την ευρύτερη ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Όσπρια
Διασφάλιση ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.