Το εθνικό σχέδιο προώθησης των εξαγωγών στην διεθνή αγορά και οι προοπτικές δημιουργίας κέντρων διανομής (logistics) ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το εθνικό σχέδιο προώθησης των εξαγωγών στην διεθνή αγορά και οι προοπτικές δημιουργίας κέντρων διανομής (logistics) ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

Μουρδουκούτα, Σταυρούλα

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την προοπτική δημιουργίας κέντρων διανομής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Σκοπός της εργασίας, είναι η μελέτη και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της δημιουργίας κέντρων διανομής των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων σε χώρες της Ευρώπης. Οι εξαγωγές, μπορούν να λειτουργήσουν ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ευημερίας. Σημαντικό ρόλο, διαδραματίζει στην αποτελεσματική εξαγωγική δραστηριότητα, η διανομή των προϊόντων και κυρίως η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου προώθησης τους στις αγορές. Υπό αυτό το πρίσμα, η εργασία μελετά τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες μπορούν να προωθηθούν αποτελεσματικά τα ελληνικά προϊόντα. Οι χώρες αυτές είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και η Ισπανία και εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων τους μελετώνται και οι όροι εισόδου των ελληνικών προϊόντων στις αγορές τους. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι η συνεργασία και η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου εξαγωγών, μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.