Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Κούφη, Όλγα

Βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών αποτελεί η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών που εκδηλώνεται με την ψηφιοποίηση, την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και τελευταία με τη γενικευμένη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό σε συνδυασμό με την ευρυζωνικότητα. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια γενική επισκόπηση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Παρακάτω αναλύονται: α) Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας β)Τα ιδιωτικά δίκτυα γ)Η μετάδοση φωνής σε πρωτόκολλο Ίντερνετ (VoIP) δ)Η σταθερή και κινητή τηλεφωνία ε)Η έννοια των τηλεπικοινωνιών

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.