Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το ελαιόλαδο

Ρούκα, Χρυσάνθη

Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός φρουτοχυμός που αποτελείται κυρίως από λιπαρά οξέα υπερέχοντας έναντι όλων των άλλων λιπαρών ουσιών. Αποτελεί μια από τις κυριότερες παραγωγές στην Ελλάδα. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι, η διαμόρφωση του ελαιολάδου που αρχίζει από το σχηματισμό του ελαιοκάρπου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του δηλαδή εχθρούς και ασθένειες, καθώς και τις καλλιεργητικές φροντίδες που χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσει ο καρπός να αναπτυχθεί ομαλά για να μπορέσει να ξεκινήσει το άλλο κύριο στάδιο που είναι η παραγωγή του ελαιολάδου. Από την στιγμή που φτάνει στο χώρο του ελαιουργείου μέχρι την τυποποίηση του. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά της προελεύσεως της ελιάς καθώς επίσης η κατηγοριοποίηση της κάθε καλλιεργούμενης ποιότητας. Οι εχθροί και οι ασθένειες που αποτελούν ένα σοβαρό κομμάτι τις καλής ανάπτυξης του καρπού. Αλλά και όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες που χρειάζεται ένα ελαιόδεντρο για να μπορεί να αποδώσει καλύτερα στο επόμενο στάδιο που είναι η ελαιοποίηση του καρπού που παράγει. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά στη γραμμή παραγωγής του ελαιολάδου έως το τελικό στάδιο παραλαβής του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη , καθώς οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου, τα προϊόντα, υποπροϊόντα και τα απόβλητα του ελαιολάδου. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο προβάλλονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην εγχώρια παραγωγή αλλά και στις εξαγωγές του ελαιολάδου, και σε προβλήματα προώθησης και μάρκετινγκ που είναι και τα κυριότερα που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Τέλος αξιολογώντας όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις και συμπεράσματα για το μέλλον του ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Έλαια και λίπη, Εδώδιμα
Ελαιουργία και ελαιουργεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.