Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δυτικά Βαλκάνια: προβλήματα των υποψήφιων χωρών και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δυτικά Βαλκάνια: προβλήματα των υποψήφιων χωρών και προοπτικές

Τσιαμήτρος, Απόστολος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια και με το ποιες θα είναι οι προοπτικές αλλά και οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα υποψήφια κράτη αλλά και η ίδια η Ε.Ε. Η διεύρυνση αυτή δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από τις προηγούμενες διευρύνσεις. Γι αυτό το λόγο στο πρώτο μέρος της εργασίας θα γίνει η ιστορική αναδρομή των ευρωπαϊκών διευρύνσεων και ποία η σημασία τους. Το πρώτο κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με την αναφορά των μέχρι σήμερα διευρύνσεων με σκοπό να γίνει η σύνδεση με τη διεύρυνση προς τα δυτικά Βαλκάνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα υποψήφια κράτη-μέλη. Θα γίνει μια προσπάθεια να εξεταστούν τα κράτη-μέλη ξεχωριστά και να γίνει ένας απολογισμός της μέχρι τώρα διαδικασίας. Θα αναφερθούν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος-μέλος στη πορεία του προς την ενταξιακή διαδικασία αλλά και ποιες διαδικασίες έχει ακολουθήσει η Ε.Ε. με στόχο τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση των προοπτικών που υπάρχουν για την ίδια την Ε.Ε. που μετά την οικονομική ύφεση ταλανίζετε από αρκετά προβλήματα. Πώς μπορεί η συγκεκριμένη διεύρυνση να τις δώσει νέες προοπτικές αλλά και νέα προβλήματα. Επίσης θα παρουσιαστούν και οι προοπτικές για τα νέα κράτη-μέλη που παρά τις δύσκολες στιγμές που περνά η Ε.Ε. παρατηρούμε ότι συνεχώς νέα κράτη θέλουν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια ακόμα και την εποχή της οικονομικής ύφεσης. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το παράδειγμα της Ουκρανίας όπου χιλιάδες διαδηλωτές διεκδικούν για την χώρα τους την ελπίδα της ευρωπαϊκής προοπτικής σύνδεσης με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Θα παρουσιαστούν επίσης τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ε.Ε. στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και πως αυτά τα προβλήματα την βοήθησαν να ξεπεράσει δομικές αδυναμίες που είχε πριν το 1990. Στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου θα γίνει εκτενής παρουσίαση της θέσης που έχει η Ελλάδα απέναντι στην διεύρυνση. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει αρκετά από μια ενδεχόμενη είσοδο όλων των Βαλκανίων στην Ε.Ε. Εκτός από την ευημερία και την ειρήνη, υπάρχουν δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασίζετε πάνω στις διευρύνσεις γιατί τα κράτη μέλη αποτελούν τους ζωντανούς οργανισμούς που συνθέτουν την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε.. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα αρκετά και η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει αυτά που κρύβονται πίσω από την διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.