Η εξαγωγική ταυτότητα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η εξαγωγική ταυτότητα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας

Μαυρίδου, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται οι εταιρίες διεθνοποίησης και οι παράγοντες που απαιτούνται κατά την διαδικασία της διεθνοποίησης και πρέπει να ληφθούν υπ' όψη, όπως οι Συνθήκες ζήτησης, η Επιχειρησιακή στρατηγική, δομές και ανταγωνισμός, η Κυβερνητική πολιτική και οι αλλαγές. Εξετάζεται αναλυτικά η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και γίνεται ανάλυση της διεθνοποίησης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας και της εξαγωγικής τους ταυτότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.