Οι λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων στην περίπτωση αεροπορικών εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων στην περίπτωση αεροπορικών εταιριών

Χαραλαμπίδου, Χριστίνα

Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής των λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων σε μία επιχείρηση-οργανισμό με μεγαλύτερη έμφαση σε μία αεροπορική εταιρεία. H εργασίας ξεκινά από τα ήδη υφιστάμενα δεδομένα περί δημοσίων σχέσεων και όλους τους λόγους που την κάνει να διαφέρει από παρόμοιες επιστήμες όπως το μάρκετινγκ και η διαφήμιση. Γίνεται αναφορά επίσης στις λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων και εστιάζει στις διαφορές ενός τμήματος δημοσίων σχέσεων εντός και εκτός μίας εταιρείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής προσέγγισης γίνεται μία ουσιαστική ανασκόπηση των κυριότερων λειτουργιών των δημοσίων σχέσεων και πώς η επιστήμη αυτή δραστηριοποιείται με σκοπό την δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εταιρείας - κοινού. Τονίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά και παρουσιάζει τη σπουδαιότητα του ρόλου ενός εξειδικευμένου στελέχους στον τομέα αυτό. Στο επόμενο κεφάλαιο εμβαθύνουμε την ανασκόπησή μας παίρνοντας ως μελέτη το τμήμα δημοσίων σχέσεων αεροπορικών εταιρειών. Τονίζουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες και στρατηγικές που πρέπει να υπάρχουν για την καλή λειτουργία της εταιρείας δίνοντας έμφαση κυρίως στις σχέσεις με το κοινό της. Είτε αυτό αναφέρεται εντός είτε εκτός της αεροπορικής. Αυτό βέβαια μας οδήγησε σε μία πιο εξειδικευμένη μελέτη για την εργασία μας παίρνοντας ως παράδειγμα την Aegean airlines. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι λειτουργίες δημοσίων σχέσεων που κάνει χρήση η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και πως μέσω από αυτές κατάφερε να γίνει ηγέτιδα στο χώρο των αερομεταφορών. Εν κατακλείδι στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο και σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από την έρευνα και την ολοκλήρωση της συγγραφής. Βασικό σημείο αναφοράς που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο κλάδος των δημόσιων σχέσεων και γενικότερα των υπηρεσιών που προσφέρει η επιστήμη αυτή, παρέχει την δημιουργία «γεφυρών» ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες της, την άριστη συνεργασία με τους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε καθώς και την πλήρη ευαισθητοποίηση απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Οι δημόσιες σχέσεις προσφέρουν το μέσο για την καλύτερη επικοινωνία μίας εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία άριστης εικόνας και επισφαλών σχέσεων με το κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Αεροπορικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.