Η διάρθρωση του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας και της ΕΕ: προοπτικές για το μέλλον και προτεινόμενες παρεμβάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διάρθρωση του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας και της ΕΕ: προοπτικές για το μέλλον και προτεινόμενες παρεμβάσεις

Σίμου, Ελευθερία

Η εργασία έχει σκοπό την διερεύνηση του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας και της ΕΕ., την μελέτη της διάρθρωση αυτών και καταγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων και των προοπτικών του εξαγωγικού εμπορίου για το μέλλον. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζει βασικές έννοιες σχετικά με τις εξαγωγές. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ο ορισμός των εξαγωγών, τα είδη του, οι στόχοι, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των εξαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο, τα προβλήματα και τα εμπόδια των εξαγωγών στην Ελλάδα καθώς και τις πολιτικές προώθησης αυτών στην χώρα μας. Στο 2ο κεφάλαιο διερευνάται η διάρθρωση του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου, δηλαδή το εξαγωγικό της εμπόριο και το εμπορικό της ισοζύγιο. Στο 3ο κεφάλαιο διερευνάται η διάρθρωση του ευρωπαϊκού εξαγωγικού εμπορίου, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα, οι τιμές και ο πληθωρισμός και η πορεία του. Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο μελετώνται οι μελλοντικές προοπτικές και οι παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές για τις εξαγωγές. Επίσης αναλύονται οι τρόποι: ενίσχυσης των εξαγωγών, βελτίωσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας και αξιολόγησης των ευκαιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.