Η συμβολή της παγκόσμιας τράπεζας στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η συμβολή της παγκόσμιας τράπεζας στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών

Τζήκα, Γεωργία

Η παρούσα πτυχιακή στοχεύει στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος ίδρυσης της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι βασικοί της στόχοι. Επιπλέον, αναφέρονται οι νέοι στόχοι που έχει θέσει η ΠΤ μέχρι και το έτος 2030, σε ότι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τα προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Γίνεται αναφορά στους οργανισμούς που συνεργάζονται με την ΠΤ καθώς και οι χώρες που συμμετέχουν στα προγράμματα της. Τέλος γίνεται αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται όσο γίνεται πιο αναλυτικά οι θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς οι δείκτες μέτρησης της ανάπτυξης. Επειδή οι οροί της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης συχνά συγχέονται, γίνεται και μια προσπάθεια να διαχωριστούν εννοιολογικά. Αναφέρονται οι βασικές προσεγγίσεις για την οικονομική μεγέθυνση (κλασική και νεοκλασική). Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται μια συζήτηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ποιες είναι, πως χωρίζονται και ποιες οι βασικές διαφορές από τις αναπτυγμένες χώρες. Περιγράφονται τα βασικά προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ γίνεται μια προσπάθεια περιληπτικής παρουσίασης της ιστορικής πορείας της οικονομίας των αναπτυσσόμενων οικονομιών σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται όσο πιο αναλυτικά γίνεται το έργο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) και το έργο του Διεθνή Αναπτυξιακού Οργανισμού (IDA). Επειδή ο Διεθνής Αναπτυξιακός Οργανισμός, αποτελεί το ταμείο της ΠΤ τα αποτελέσματα των δυο οργανισμών συγκλίνουν σε κάποια σημεία. Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Παγκόσμια οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)