Αναγνώριση φορτίων χαμηλής τάσης μέσω μη παρεμβατικής τεχνικής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αναγνώριση φορτίων χαμηλής τάσης μέσω μη παρεμβατικής τεχνικής

Τζιάκος, Θωμάς Ν.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι η αλόγιστη σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές καθώς αυτό προέρχεται από την απουσία οποιουδήποτε ελκυστικού κινήτρου για την βελτίωση των ενεργειακών συνθηκών. Συνεπώς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση και την λήψη μέτρων στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση της πλευράς ζήτησης (Demand Side Management). Σε αυτήν την περίπτωση έρχεται να δώσει λύση η Μη Παρεμβατική Επιτήρηση Φορτίων (Non Intrusive Load Monitoring) η οποία τεχνική μπορεί να αναγνωρίζει την λειτουργία των ηλεκτρικών φορτίων ενός συστήματος µε τη βοήθεια μετρήσεων που γίνονται σ’ ένα κεντρικό σηµείο, όπως o Γενικός Πίνακας ∆ιανοµής µιας εγκατάστασης. Σκοπός βέβαια όλης αυτής της διαδικασίας είναι κυρίως η μείωση της ζητούμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την αποδοτικότερη χρήση της από τους καταναλωτές. Το όργανο με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις είναι το όργανο μετρήσεων HT ITALIA GSC57 σε λειτουργία αναλυτή ενέργειας. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε πλήθος οικιακών συσκευών και διερευνήθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε συσκευής μέσω των εξής κριτηρίων: πιθανή εμφάνιση 3ης Αρμονικής ρεύματος ως 1ο κριτήριο, άεργος ισχύς ως 2ο κριτήριο και η ενεργός ισχύς ως 3ο κριτήριο. Στην συνέχεια εμφανίζονται κάποια παραδείγματα αναγνώρισης άγνωστης συσκευής με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν παραπάνω.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)