Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης πρότυπο AGRO 2-1, 2-2 στην καλλιέργεια της ελιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης πρότυπο AGRO 2-1, 2-2 στην καλλιέργεια της ελιάς

Τσέλιου, Βασιλική

Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η καθιέρωση συστήματος διαχείρισης για την άσκηση της γεωργίας υπό όρους που σέβονται και προάγουν το περιβάλλον, την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Συμμορφούμενη προς το παρόν πρότυπο, μια γεωργική εκμετάλλευση οδηγείται να διαμορφώσει πολιτική και να θέσει συγκεκριμένους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς τις πληροφορίες για σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των προϊόντων. Ως επιτυχημένη παραγωγική διαδικασία, κατά το πρόσφατο παρελθόν, θεωρούνταν η επίτευξη της μέγιστης ποσότητας τελικού προϊόντος με τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των εχθρών και ασθενειών μια καλλιέργειας κάτω από την στρατηγική συχνών και καθολικών ψεκασμών. Σήμερα, λίγα χρόνια μετά από την εμφάνιση των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και στη χώρα μας, η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι αλλάζει ριζικά. Ο κλάδος παραγωγής γεωργικών προϊόντων στρέφεται πλέον σε νέες εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις όλο και μεγαλύτερες νομοθετικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής, στους απαιτητικότερους και καλύτερα ενημερωμένους καταναλωτές και στη διαρκώς αυξάνουσα δημοτικότητα των σύγχρονων μορφών παραγωγής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι και αυτοί που στηρίζουν και προωθούν την εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Αυτό το οποίο προέχει είναι να ενημερωθεί ο τελικός καταναλωτής για την διαφοροποίηση και τα οφέλη που του παρέχουν τα πιστοποιημένα προϊόντα και για τις εγγυήσεις που του παρέχει ένα εθνικό σήμα ποιότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά
Ποιοτικός έλεγχος
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.