Ο θεσμός των κλαδικών εκθέσεων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ο θεσμός των κλαδικών εκθέσεων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μιχαλόπουλος, Χρήστος Α.
Καραχάλιος, Σπύρος Β.

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνιστούν οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και να εξεταστεί ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις δεν παρουσιάζονται απλά ως ένας θεσμός, αλλά σαν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μάρκετινγκ. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Μελέτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Μελέτη των κλαδικών εκθέσεων, Καταγραφή του ρόλου των κλαδικών εκθέσεων στην εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Εξέταση του ρόλου του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Η πτυχιακή εργασία στηρίζεται στην θεωρητική ανάλυση, η οποία θα εξετασθεί βάση της Ελληνικής βιβλιογραφίας και το υλικό αντλείται από την σχετική βιβλιογραφία απ’ όπου βρίσκονται τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία. Επίσης, σημαντικές πληροφορίες αντλήθηκαν και από το διαδίκτυο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι παρόλο που το επίπεδο των εκθέσεων στην χώρα μας έχει βελτιωθεί σημαντικά, απαιτούνται ακόμα σημαντικές αλλαγές, ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην προσπάθεια αυτή σημαντική είναι και η συμβολή των κρατικών φορέων, καθότι μέσω των διεθνών κλαδικών εκθέσεων αναβαθμίζεται και η εικόνα της χωράς, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου τόσο στη χώρα που διοργανώνει την έκθεση όσο και γι’ αυτές που συμμετέχουν. Τέλος δίνεται η ευκαιρία στην τουριστική βιομηχανία να δραστηριοποιηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές διαπραγματεύσεις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)