Πληθωρισμός και ανεργία: η καμπύλη Philips στην ελληνική οικονομία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Πληθωρισμός και ανεργία: η καμπύλη Philips στην ελληνική οικονομία

Παπαδόπουλος, Θεοφάνης Γ.

Η ανάλυση της παρούσας εργασίας στηρίζεται τόσο σε θεωρητική όσο και σε εμπειρική διερεύνηση. Ο βασικός σκοπός της είναι η εξέταση δύο πολύ σημαντικών και επίκαιρων οικονομικών φαινομένων, του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των οικονομολόγων αποδέχεται την ύπαρξη μιας σχέσεως «ανταλλαγής» (trade - off) μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται έντονα και τα δύο προβλήματα μαζί, δηλαδή το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού), επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο ισχύει τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και η δομή της έχει ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αρχικά μία ιστορική ανασκόπηση για την καμπύλη Phillips. Επίσης, παρουσιάζεται η μορφή της και η θεωρητική της θεμελίωση, η μεθοδολογία που ακολούθησε ο Α. W. Phillips (από τον οποίο πήρε και το όνομά της η συγκεκριμένη καμπύλη), καθώς και οι επικριτές των εμπειρικών του ευρημάτων. Επίσης, παρατίθενται οι απόψεις των τριών σχολών οικονομικής σκέψης εκείνης της εποχής, ενώ το δεύτερο μέρος του συγκεκριμένου κεφαλαίου αναφέρεται στην καμπύλη Phillips της ελληνικής οικονομίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός της ανεργίας, οι μορφές της, τα αίτια, καθώς και οι συνέπειες του φαινομένου αυτού. Στο ίδιο μήκος κύματος, παρουσιάζεται και για τον πληθωρισμό η έννοιά του, οι διακρίσεις του, οι δείκτες με τους οποίους μετριέται, οι αιτίες και το οικονομικο-κοινωνικό κόστος του. Παράλληλα, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των δύο προβλημάτων. Επίσης, γίνεται αναφορά στο συσχετισμό των δύο μεγεθών τόσο στη βραχυχρόνια, όσο και στη μακροχρόνια περίοδο, καθώς και που επιτυγχάνεται ο άριστος συνδυασμός πληθωρισμού και ανεργίας. Η μεθοδολογία της έρευνας παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται αρχικά η πορεία του πληθωρισμού και της ανεργίας σε χρονικό ορίζοντα τριακονταετίας, καθώς επίσης και οι παράγοντες που επηρέασαν στην εξέλιξη αυτή. Εν συνεχεία, εξετάζεται κατά τη δεκαετία του 1990 - 2010 η γενικότερη εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας, η ανεργία κατά περιφέρεια και επίπεδο εκπαίδευσης, όπως επίσης και οι μεταβολές του πληθωρισμού με βάση το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή. Ακόμη, παρουσιάζεται η σύνδεση - σχέση του πληθωρισμού και της ανεργίας για την προαναφερθείσα περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται αρνητική λόγω της αύξησης της ανεργίας και της μείωσης του πληθωρισμού, εν όψει της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Εν κατακλείδι, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)