Ναυλώσεις και θαλάσσιες μεταφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ναυλώσεις και θαλάσσιες μεταφορές

Κωτσοπούλου, Μαρία Γ.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η θεωρητική ανάλυση των ειδών και της διαδικασίας των ναυλώσεων η οποία ως κύρια δραστηριότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι αυτή που θα καθορίσει το τελικό κέρδος των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Τονίζεται η σημαντικότητα των κυριότερων παραγόντων που θα επηρεάσουν τον καθορισμό, την υπογραφή και την τήρηση των όρων ενός ναυλοσύμφωνου όπως οι διακυμάνσεις της αγοράς των ναύλων και τα δεδομένα ζήτησης και προσφοράς, καθώς και η τήρηση των κανόνων ηθικής που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δικαιούχων ώστε να υπάρξει αμοιβαίο κέρδος. Ταυτόχρονα γίνεται μια αναφορά στις θαλάσσιες μεταφορές σε γενικό πλαίσιο και αναφέρονται τα είδη των πλοίων που σήμερα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και τα σπουδαιότερα λιμάνια παγκοσμίως από εμπορικής πλευράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.