Παρουσίαση υπαρκτής επιχείρησης Α.Ε.: ΑΝΚΟ Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Παρουσίαση υπαρκτής επιχείρησης Α.Ε.: ΑΝΚΟ Α.Ε.

Παπαδοπούλου, Μαρία
Καρυπίδου, Σοφία

Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτος μέρος αναλύει γενικά για τις ανώνυμες εταιρίες. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει την ανώνυμη εταιρία ΑΝΚΟ. Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Κοζάνης και εφ' όσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπόλοιπης Ελλάδας. 2. Έργο της Εταιρείας είναι: α) Η τεχνική των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων, που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν. β) Η διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών πόρων της περιοχής. γ) Η εκπόνηση μελετών κάθε μορφής για την διερεύνηση της βιωσιμότητας παραγωγικών επενδύσεων. δ) Η επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν. ε) Η ανάληψη από την ίδια ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων. στ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος σε συνεργασία με Κρατικούς κύρια φορείς. ζ) Η σύναψη προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο 1416/1984, και η) Η διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με τον σκοπό και το έργο της εταιρείας. Οι μελέτες γενικά και οι έρευνες θα γίνονται από τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή από ειδικούς μελετητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού με τους οποίους θα συμβάλλεται η εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)