Χρηματοοικονομικά παράγωγα: η χρήση τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοοικονομικά παράγωγα: η χρήση τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Κουτσουπιάς, Ευάγγελος
Σιδηρόπουλος, Μάρκος

Οι χρηματοοικονομικές αγορές και ο χώρος των χρηματοοικονομικών έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 30 έτη. Οι μετοχές και οι ομολογίες φαίνονται πολύ απλά αξιόγραφα σε σχέση με τον εκθαμβωτικό κόσμο των προθεσμιακών συμβολαίων (forwards), των δικαιωμάτων προαίρεσης (options), των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), των ανταλλαγών (swaps) και των άλλων νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται καθημερινά τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους επενδυτές κυρίως για διαχείριση κινδύνων (risk management), κερδοσκοπία (speculation), μείωση του κόστους συναλλαγών και την ρυθμιστική εξισορροπητική αγοραπωλησία (regulatory arbitrage). Η χρησιμοποίηση των παραγώγων μπορεί να οφείλεται φυσικά και σε συνδυασμό των ανωτέρω λόγων. Το σημαντικό σημείο όμως είναι ότι τα παράγωγα παρέχουν μια εναλλακτική λύση σε μία απλή αγορά ή πώληση και επομένως αυξάνουν τις επιλογές ενός επενδυτή ή ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην προσπάθειά του να επιτύχει τους επενδυτικούς σκοπούς. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσουμε τα βασικότερα χρηματοοικονομικά παράγωγα, την έννοια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων και μέσα από αυτά θα προσδιορίσουμε την ωφέλεια που προσφέρουν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα στην εφαρμογή τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)
Επενδύσεις κεφαλαίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.