Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου

Γκάτσιος, Θωμάς Ν.

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου», παρουσιάζει την πορεία του Ο.Σ.Ε.Π. από την ίδρυση του Οργανισμού το 1992 μέχρι σήμερα. Γίνεται μια προσπάθεια για μελέτη και κατανόηση των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της παρευξείνιας ζώνης και της προοπτικής του εμπορίου. Αρχικά λοιπόν γίνεται μια αναφορά στην Οικονομική Συνεργασία του Εύξεινου Πόντου ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια γενική εικόνα για το τι είναι η ΟΣΕΠ, ποιος ο σκοπός του και ποια τα κράτη - μέλη. Έπειτα αναλύονται λεπτομερώς οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, παρουσιάζοντας πίνακες, διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία και κατόπιν περιγράφονται οι προοπτικές και οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη και εξάπλωση όχι μόνο των επενδύσεων και του εμπορίου, αλλά και της δυνατότητας διεύρυνσης των οικονομικών δεσμών της Ελλάδας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.