Η πολιτική του φύλου ή το φύλο της πολιτικής; Η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές αναμετρήσεις της Τ.Α. ως επικεφαλής συνδυασμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πολιτική του φύλου ή το φύλο της πολιτικής; Η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές αναμετρήσεις της Τ.Α. ως επικεφαλής συνδυασμών

Κακαράντζα, Αλεξάνδρα
Τσάγκαρλη, Ελισάβετ

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια επεξήγησης και ανάλυσης των πολιτικών συστημάτων, των προγραμμάτων δράσης και των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ισόρροπη συμμετοχή του γένους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί προκειμένου να μελετηθούν τα ποσοτικά δεδομένα της δευτερογενούς ποιοτικής έρευνας που εμφανίστηκαν στα προεκλογικά προγράμματα των υποψηφίων στις εκλογές Τ.Α 2006, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον πολιτικό λόγο που πλαισιώνει την προσωπική συνέντευξη. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται ποσοτικά τα δεδομένα του δευτέρου κεφαλαίου για την αριθμητική των εκλογών το 2006, για τη θεματολογία των Μ.Μ.Ε σε σχέση με την πολιτική σκηνή και την προεκλογική δραστηριότητα των γυναικών και η θεματολογία και στρατηγική των επιλεγμένων γυναικών υποψηφίων επικεφαλής συνδυασμών στους νομούς Θεσσαλονίκης και Πέλλας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των προεκλογικών εντύπων και της προσωπικής συνέντευξης των γυναικών υποψηφίων, καθώς και σύγκριση με άλλες μελέτες. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισότητα των δυο φύλων
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.