Η ελληνική αγροτική οικονομία στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ): προβλήματα-προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ελληνική αγροτική οικονομία στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ): προβλήματα-προοπτικές

Ζούρος, Χρυσοβαλάντης

Η διερεύνηση του θέματος των σχέσεων της αγροτικής οικονομίας μας με την Κοινή Αγορά μας υποχρεώνει να αναφέρουμε στην εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική της Κοινής Αγοράς, στους στόχους και τους σκοπούς της, στους μηχανισμούς που καθιέρωσε, στην αποτελεσματικότητα τους. Από εδώ θα βγουν και τα ανάλογα συμπεράσματα για την τύχη και τις προοπτικές της δικής μας αγροτικής οικονομίας, θα γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις και εκτιμήσεις. Η αγροτική οικονομία μια και αποτελεί συστατικό στοιχείο των εθνικών οικονομιών, δεν μπορούσε να μην ενταχθεί στο όλο σύστημα της παραμορφωμένης ολοκλήρωσης. Δεν μπορούσε να εννοηθεί οικονομική ολοκλήρωση χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνει και την αγροτική οικονομία. Η καθιέρωση π.χ. ενιαίων σταθερών τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, απέβλεπε στη δημιουργία " ισότιμων” συνθηκαδν συναγωνισμού. Τα μονοπώλια δεν μπορούσαν να αφήσουν έξω από το παιχνίδι τους την αγροτική οικονομία στη πάλη τους για επικράτηση. Αφού καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί πρόβαλε το κύριο ζήτημα : οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εταίρων και συνεπώς ο ρόλος και η σπουδαιότητα της αγροτικής οικονομίας από δύο απόψεις : από την σκοπιά του επιπέδου τιμών των ειδών διατροφής, σαν ένας από τους συντελεστές του κόστους παραγωγής και από την άποψη του συστήματος προστασίας της αγροτικής οικονομίας (επιδοτήσεις, ενισχύσεις κλπ.). Στη μελέτη που ακολουθεί, θα εξετάσουμε την Κοινή Αγροτική πολιτική της ΕΟΚ που εφαρμόζεται στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν και μετά την ένταξή τους. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση της ανάγκης για την ύπαρξη μιας κοινής αγροτικής πολιτικής στην ΕΟΚ και των στόχων της, Οα προβούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων στο τομέα αυτό από τη δημιουργία της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές λειτουργίας των κοινών οργανώσεων αγοράς και των μηχανισμών στήριξης των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Τέλος θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια βασικά συμπεράσματα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.