Η συμβολή των δράσεων της ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) στην ψηφιακή σύγκλιση και ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η συμβολή των δράσεων της ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) στην ψηφιακή σύγκλιση και ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Ξανθοπούλου, Μαρία

Στον αιώνα της πληροφορίας η ζωή μας είναι πολύ διαφορετική, καθώς αρκετά από τα συστατικά στοιχεία του υλικού πολιτισμού παραχωρούν τη θέση τους σε μια νέα οικονομική, εργασιακή και εντέλει κοινωνική πραγματικότητα. Από την άλλη, οι πρόσφατες τεχνολογικές και επικοινωνιακές εφαρμογές επηρεάζουν όχι μόνο τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τους μεμονωμένους καταναλωτές, αφού αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία τόσο της σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής όσο και της καταναλωτικής ευδαιμονίας. Επομένως, αν αποφασίσει κάποιος να αποστασιοποιηθεί από τις τρέχουσες εξελίξεις κινδυνεύει από την ίδια την πραγματικότητα. Ειδικότερα, ο κεντρικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή των δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι για την καλύτερη κατανόηση του θέματος έγινε αρχικά μια συνοπτική μνεία των βασικών εννοιών όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η κοινωνία της γνώσης και το αντίστοιχο επιχειρησιακό της πρόγραμμα, αλλά δίνεται και ο ορισμός της ψηφιακής σύγκλισης. Έπειτα, ακολουθεί μια πιο αναλυτική περιγραφή του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας”, καθώς και των επιμέρους δράσεών του που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, καταγράφεται η συνεισφορά της κάθε δράσης στην γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, με τη βοήθεια επιτυχημένων παραδειγμάτων μέσα από τα οποία διαπιστώνουμε στην πράξη το πόσο διαδόθηκαν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.