Ο εθνικισμός στον ημερήσιο αθλητικό τύπο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ο εθνικισμός στον ημερήσιο αθλητικό τύπο

Παπαγιαννάκης, Αριστοτέλης
Γκοβεδάρος, Στέφανος

Η παρούσα εργασία εκ πρώτης όψεως καταπιάνεται με την μελέτη της παρουσίας του εθνικισμού στον ημερήσιο αθλητικό τύπο και τις επιπτώσεις αυτού στο λόγο και την μορφολογία των αθλητικών εφημερίδων με προεκτάσεις στο είδος της ενημέρωσης που αφορά τα αθλητικά γεγονότα μεταξύ των ελληνικών ομάδων και αυτών των γειτονικών χωρών(Αλβανίας και Τουρκίας). Μια βαθύτερη ανάγνωση του θέματος επιτρέπει να δούμε το πολυθεματικό υπόβαθρο του με το οποίο ήταν αδύνατο να μην καταπιαστούμε έως ορισμένου σημείου. Σε πρώτο στάδιο επικεντρωθήκαμε στην παράθεση της έννοιας των ΜΜΕ και του ευρύτερου ρόλου τους και στη συνέχεια με αυτή του αθλητικού Τύπου. Αμέσως μετά θα δοθεί η εικόνα των αθλητικών εφημερίδων και θα παρατεθούν κάποια οικονομικά και εμπορικά δεδομένα που στοιχειοθετούν την ευρύτερη παρουσία του αθλητικού Τύπου στην Ελλάδα και σε αντιδιαστολή με αυτή του υπόλοιπου εθνικού σώματος Τύπου. Στο επόμενο στάδιο προσεγγίσουμε τον εθνικισμό ως έννοια και θα εξεταστεί η σχέση του με τον αθλητισμού και πως αναδείχθηκε υπό το πρίσμα του εκσυγχρονισμού και θα παρουσιαστεί ο ρόλος του ποδοσφαίρου στη «εθνική διαδικασία» στη σύγχρονη ιστορία.. Σε δεύτερο επίπεδο θα παρουσιαστεί η σχέση του αθλητισμού και ρατσισμού. Το υπόλοιπο κομμάτι του κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στην περίπλοκη σχέση μεταξύ αθλητισμού, εθνικισμού-ρατσισμού και βίας και τα κυρίαρχα σημεία δόμησης αυτής, και στο πλαίσιο σύσφιξης που της έχει προσφέρει ο εθνικιστικός λόγος φυσικοποιόντας τα εθνικά υποκείμενα. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας και μετά την επιλογή συγκεκριμένων αγώνων μεταξύ ελληνικών και ομάδων των γειτονικών χωρών, έγινε η ανάλυση λόγου μέσα από τους τίτλους των εξωφύλλων των αθλητικών εφημερίδων

Thesis
NonPeerReviewed

Εθνικισμός
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)