Δασώσεις αγροτικών γαιών: η εφαρμογή τους & η συμβολή τους στο εισόδημα και περιβάλλον του Νομού Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δασώσεις αγροτικών γαιών: η εφαρμογή τους & η συμβολή τους στο εισόδημα και περιβάλλον του Νομού Φλώρινας

Πετίδης, Κοσμάς

Στην παρούσα εργασία θα δοθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το Μέτρο 4.1 ́ ́Περί Δασώσεων Γεωργικών Γαιών ́ ́. Κύριος σκοπός του μέτρου είναι η ανάπτυξη δασικών πόρων, η βελτίωση της βιοποικιλότητας, η προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης η διατήρ ηση του τοπίου και του φυσικού χώρου γενικότερα. Οι επιμέρους στόχους του Μέτρου, οι οποίοι είναι: 1) Η ανάπτυξη δασικών οικοσυστημάτων υψηλής φυσικής αξίας. 2) Η επέκταση των δασωδών εκτάσεων, με τη δάσωση γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών. 3) Η καταβολή των υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις στα πλαίσια των παλαιότερων καθεστώτων δάσωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.