Η σημασία και η θέση των διαφόρων μορφών τουρισμού στην ελληνική οικονομία = The importance and key role of different formes of tourism in Greek Economy.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η σημασία και η θέση των διαφόρων μορφών τουρισμού στην ελληνική οικονομία = The importance and key role of different formes of tourism in Greek Economy.

Καρασαββίδης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε εν εξελίξει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα και τα οφέλη από τη στρατηγική θέση στον ελληνικό τουρισμό. Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει επίσης ενσωματωθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η έρευνα για το θέμα. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι προορισμοί αποτελούνται από αμάλγαμα των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (SMTEs), προβάλλεται το επιχείρημα ότι η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία των προορισμών είναι στενά συνδεδεμένες με εκείνα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και αντίστροφα. Αυτό ενισχύεται επίσης από την ανάλυση του Porter (1990) του «ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εθνών», όπου η ανταγωνιστικότητα της γεωγραφικής περιοχής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επηρεάζεται άμεσα τόσο από το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον όσο και από την αρμοδιότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Όπως οι Camison και συν.(1994:443) αναφέρουν: οι όροι που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών υπηρεσιών (διαμονής, εστίασης, ένα θεματικό πάρκο, ένα ταξιδιωτικό γραφείο, κλπ) και η εμπειρία των διακοπών ενός τουρίστα βρίσκουν νόημα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (ο προορισμός) ορίζεται από μια πολυδιάστατη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και βιομηχανίας, των μεταφορών και των υποδομών επικοινωνιών, τις συμπληρωματικές δραστηριότητες [εμπορική υποδομή, παράδοση των εκθέσεων, κλπ], υπηρεσίες υποστήριξης[κατάρτισης, της πληροφόρησης, κ.λπ.], φυσικούς πόρους και θεσμικές πολιτικές. Μετά την εισαγωγή και την εξέταση της σημασίας του τουρισμού στην ελληνική οικονομία η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη στρατηγική θέση του ελληνικού τουρισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αναλύεται η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και αναφέρονται τα διαφορετικά είδη τουρισμού που υπάρχουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η συμμετοχή του εισερχόμενου από το εξωτερικού τουρισμού ανά περιφέρεια της χώρας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η συμμετοχή του εσωτερικού τουρισμού ανά περιφέρεια της χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)