Ηγεσία και πολιτική σκέψη στα πολιτικά του Αριστοτέλη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ηγεσία και πολιτική σκέψη στα πολιτικά του Αριστοτέλη

Σεϊτανίδου, Αναστασία

Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να παρουσιάσει τις θέσεις του Αριστοτέλη για την Ηγεσία, όπως αυτές εμφανίζονται στα Πολιτικά του, επίσης θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση των θέσεων αυτών με την παρούσα κατάσταση, για να δούμε αν υπάρχουν σημεία ομοιότητας και τις διαφορές τους. Το περιεχόμενο των πολιτικών του Αριστοτέλη, πραγματεύεται τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να δράσει, στο πλαίσιο μια οργανωμένης κοινωνίας, δηλαδή εντός των πλαισίων της πόλης - κράτους. Στο έργο αυτό ο Αριστοτέλης μας παρουσιάζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της πολιτικής αρετής και μας δείχνει τον τρόπο που θα εγκαθιδρυθεί ένα δίκαιο πολίτευμα. Για να καταλήξει όμως σε αυτό το σημείο, ξεκινά από την ανάλυση όρων όπως είναι η πολύ, το πολιτικό ον κ.α. Μετά από την παρουσίαση μιας σειρά επιχειρημάτων καταλήγει στο να καταδείξει τη σχέση του ανθρώπου με την πολίτικη, επιχειρηματολογεί για τη σχέση αυτή και καταλήγει στο ότι τελικά ο άνθρωπος είναι «Ζώον Πολιτικόν». Ακολούθως αποτυπώνει τις σχέσεις του ανθρώπου με την κοινωνία και πως τελικά μπορεί ο άνθρωπος να διαμορφώσει τις σχέσεις του με την ηγεσία. Θα πρέπει όμως να γίνει και μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας μας. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην προσωπικότητα του Αριστοτέλη, για να δούμε τη ζωή και το έργο του. ακολούθως θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο σύνολο του έργου του Αριστοτέλη και μέσα από αυτήν την αναφορά, στόχος μας είναι να δείξουμε ποιες είναι οι κεντρικές φιλοσοφικές του ιδέες. Στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για τη σχέση του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, ενώ το κεφάλαιο μας θα κλείσει με την αναφορά στην Ακαδημία. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο χρόνος που πέρασε στην Ακαδημία ο Πλάτωνας, διαμόρφωσαν και επέδρασαν σημαντικά στην προσωπικότητα του Αριστοτέλη. Από την έκθεση αυτή, επιχειρούμε να δούμε την επίδραση αυτή, αλλά επίσης τις ομοιότητες και τις διαφορές με τη σκέψη του Πλάτωνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φιλόσοφοι, Αρχαίοι
Πολιτική φιλοσοφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)