Ανάλυση μακροοικονομικών μεγεθών στις χώρες τις ευρωζώνης με έμφαση στην ανεργία και τον πληθωρισμό = Eurozone's countries macroeconomics factors analysis, with emphasis in unemployment and inflation

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάλυση μακροοικονομικών μεγεθών στις χώρες τις ευρωζώνης με έμφαση στην ανεργία και τον πληθωρισμό = Eurozone's countries macroeconomics factors analysis, with emphasis in unemployment and inflation

Παπαϊωάννου, Γεώργιος

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστούν δυο σημαντικά οικονομικά φαινόμενα, η ανεργία και ο πληθωρισμός. Στο 1ο κεφάλαιο θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχετικά με την ανεργία. Αρχικά θα εξεταστεί ο ορισμός της ανεργίας, τα είδη της, και από ποιες αιτίες προκαλείται. Στην συνέχεια, θα αναφερθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που προκαλεί, καθώς και με ποιες πολιτικές αντιμετώπισής της. Τέλος, θα αναφερθούν οι σύγχρονες ερμηνείες της, και το επίπεδο της στην Ευρωζώνη. Στην συνέχεια, το 2ο κεφάλαιο, ασχολείται με τον πληθωρισμό. Θα οριστεί ο πληθωρισμός και θα παρουσιαστούν διάφοροι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του. Ακόμη, αναφέρονται οι διάφορες μορφές του πληθωρισμού, καθώς και τα αίτια που τον προκαλούν. Τέλος, παρατίθενται, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής του. Στο 3ο κεφάλαιο, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας, μέσω της καμπύλης Phillips. Παρουσιάζονται οι διαφοροποιημένες μορφές, η σύγχρονη μορφή της καμπύλης, και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο 4ο κεφάλαιο θα γίνει μια οικονομετρική μελέτη για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία από το 1990 έως το 2012. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων για τις χώρες που εξετάσαμε ώστε να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)