Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί: μάρκετινγκ και επικοινωνία σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί: μάρκετινγκ και επικοινωνία σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Φωτιάδου, Χριστίνα

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε για την διερεύνηση της περίπτωσης των αγροτουριστικών συνεταιρισμών σε θέματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης. Βασικός στόχος της εργασίας είναι, οι στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από τους ελληνικούς αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς σε περίοδο οικονομικής κρίσης και κατά πόσο έχουν αλλάξει τα προωθητικά μέσα των συνεταιρισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητάς τους. Η εισαγωγή στον αγροτουρισμό και στις έννοιες που σχετίζονται με αυτόν, και στη συνέχεια η ανάλυση των μεθόδων μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τα μέσα επικοινωνίας παράσχουν τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση της έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 50 συνεταιρισμών από όλη την ελληνική επικράτεια. Από την έρευνα προκύπτουν οι τακτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από κάθε συνεταιρισμό, τα μέσα προώθησης των αγροτουριστικών προϊόντων και ο βαθμός επιρροής της λειτουργίας και γενικότερα της πορείας των συνεταιρισμών από την οικονομική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.