Το brand building και η σημασία του στην οικονομική πορεία των επιχειρήσεων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το brand building και η σημασία του στην οικονομική πορεία των επιχειρήσεων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές

Πανούση, Κωνσταντίνα
Ανδρέου, Μάρθα-Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ξεκινά με την ιστορική αναδρομή στο θέμα των εμπορικών σημάτων και των brands. Γίνεται αναφορά στο πότε και πως ξεκίνησαν οι εμπορικές μάρκες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους καθώς και το πώς αυτά εξελίχτηκαν στη διάρκεια του χρόνου. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφερόμαστε στο τι ορίζεται ως brand, καθώς επίσης και τι είναι το brand awareness. Στη συνέχεια εξετάζουμε τους λόγους και τους κανόνες που βοηθούν στην αύξηση του marketing. Γίνεται επίσης αναφορά στη διαφήμιση και το internet. Επίσης, αναφερόμαστε στα τοπικά και εμπορικά σήματα αλλά και το δίλημμα που προκύπτει στη διαδικασία καθορισμού ενός εμπορικού σήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε εκτενέστερα στην έννοια του global brand και στις μεταβλητές αυτού. Επίσης, περιγράφονται τα οφέλη του branding για τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Αναφερόμαστε, στην πορεία, στις πηγές των πρόσθετων αξιών των εμπορικών σημάτων και πως αυτές προκύπτουν, αλλά και σχεδιάζονται. Το branding ως συνολική διαδικασία αλλά και τα πλεονεκτήματα και η επιρροή του εμπορικού σήματος είναι ορισμένα από τα θέματα που εξετάζονται. Τέλος, αναφερόμαστε και στην απόσυρση ενός εμπορικού σήματος σε περίπτωση αποτυχίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζουμε το θέμα του branding of nations, μια νέα αντίληψη για την προώθηση της εθνικής ταυτότητας στη διεθνή αγορά. Έπειτα εξειδικεύουμε το θέμα με την κατοχύρωση του brand Greece. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, ενώ στο παράρτημα παρατίθεται ένα case study με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των όσων εξετάσθηκαν και ειπώθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.