Η πορεία της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας στην ελληνική οικονομία σε επίπεδο νομού: η περίπτωση του νομού Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η πορεία της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας στην ελληνική οικονομία σε επίπεδο νομού: η περίπτωση του νομού Ημαθίας

Γαλίτη, Δέσποινα Γ.

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου της κλωστοϋφαντουργίας στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στη πόλη της Νάουσας. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στη σπουδαιότητα του ρόλου της κλωστοϋφαντουργίας όσο αφορά την ένδυση ως κλάδο. Στη συνέχεια εξετάζεται από ιστορικής πλευράς η ύπαρξη κλωστηρίων στη Νάουσα, λόγοι που συντέλεσαν ώστε να αναπτυχθεί εκεί η συγκεκριμένη βιομηχανία. Όπως είναι λογικό εξετάζονται οι αλλαγές που ήρθαν με την ανάπτυξη της βιομηχανικής οικονομίας στη πόλη, στο νομό αλλά και στις γύρω πόλεις. Στη συνέχεια αναλύουμε το γεγονός σύμφωνα με τις διάφορες πολιτικές, καθεστωτικές, οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές συνθήκες που υπήρχαν κατά στάδιο ανάπτυξης της βιομηχανίας και παραθέτουμε τις όποιες αλληλεπιδράσεις υπήρχαν ανάμεσα στις αλλαγές που διαδραματιζόντουσαν με την πορεία της κλωστοϋφαντουργίας. Όπως είναι λογικό, και επειδή τα ονόματα τους είναι συνώνυμα με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας γίνεται μία μικρή αναφορά στους 2 από τα μέλη της οικογένειας Λαναρά που αφιέρωσαν την ζωή τους για την εξέλιξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας αλλά και του τόπου τους. Εν κατακλείδι, παρατίθεται η υπάρχουσα κατάσταση αξιολογείται ανάλογα με τα πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τις αδυναμίες αλλά και τις απειλές που συνάντησε στο διάβα της η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας. Στο πρώτο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, η οποία συμπληρώνεται από μία αρκετά διεξοδική αναφορά της πορείας της στην περιοχή της Νάουσας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία διεξοδική αναφορά στις ιστορικές της καταβολές στην Νάουσα, ενώ παρουσιάζεται η δράση κάποιων προσώπων που συνέδεσαν την παρουσία τους με την πορεία του κλάδου στην περιοχή. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η σημερινή κατάσταση του κλάδου, εντοπίζονται τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του, και προτείνονται συγκεκριμένοι τρόπου ανάσχεσης της αρνητικής του πορείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Κλωστοϋφαντουργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.