Η παραοικονομία στην Ελλάδα: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η παραοικονομία στην Ελλάδα: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Κοπαλίδης, Μιχαήλ Θ.

Ενώ η παραοικονομία σαν φαινόμενο προϋπήρχε, η συστηματική θεωρητική αλλά και εμπειρική της διερεύνηση αναπτύχτηκε μόλις τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Είναι φανερό ότι είναι δύσκολο κάνεις να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την παραοικονομία, διότι τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές επιθυμούν και προσπαθούν να μένουν στην αφάνεια. Η καθυστέρηση της μελέτης οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι οι ασκούντες την οικονομική πολιτική αντιμετωπίζουν με ανοχή το φαινόμενο προκειμένου να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα, είτε αυτά σχετίζονται με προβλήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είτε με το πολιτικό κόστος που μπορεί να συνεπάγεται η δημοσίευση τέτοιου είδους στοιχείων. Αφορμή για τη μελέτη του φαινομένου υπήρξε ένα άρθρο του Gatmann, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1977 και το όποιο προκάλεσε το ενδιαφέρον των οικονομολόγων για τη διερεύνηση της φύσης, του μεγέθους, των αιτιών και των επιπτώσεων της παραοικονομίας. Στο άρθρο αυτό υποστηριζόταν για πρώτη φορά ότι, στις Ηνωμένες Πολιτείες η μη δηλούμενη οικονομική δραστηριότητα αποτελούσε ένα σημαντικό ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στην Ελλάδα, παρότι τη δεκαετία του ’80 υπήρχαν ίχνη παραοικονομίας, μόλις τη δεκαετία του ’90 άρχισαν προσπάθειες εκτιμήσεώς της. Ο λόγος ενασχόλησης αρκετών ερευνητών και οικονομολόγων με την παραοικονομία στην Ελλάδα ήταν η ανάδειξη της ανάγκης διαρθρωτικών αλλαγών για την εκπλήρωση των κριτηρίων του Maastricht.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)