Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: τραπεζικά δάνεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: τραπεζικά δάνεια

Πασχαλίδου, Ανατολή

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δηλαδή τι εμπεριέχει, ποια είναι η λειτουργία του, ποιος ο ρόλος του στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας, ποιος είναι ο προσανατολισμός του, πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας, πώς επιταχύνθηκε η διεθνοποίησή του και ποιες είναι οι εξελίξεις του. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γνώρισε μεγάλη άνθηση τα τελευταία 15 χρόνια με αποτέλεσμα να διεθνοποιήσει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Οι τράπεζες είναι σημαντικοί οικονομικοί οργανισμοί. Προσεγγίζουν πελάτες με κατανόηση και ευθύνη προς αυτούς. Τα δάνεια είναι χρηματικά ποσά που δίνονται από τις τράπεζες, μέσω μιας σύμβασης χορήγησης δανείων, τα οποία πρέπει να επιστραφούν με ορισμένο τόκο σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα τραπεζικά δάνεια χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις επιθυμίες και την οικονομική κατάσταση των πελατών. Τα επιτόκια, δηλαδή τα χρήματα που καταβάλλονται για την χρήση των καταθέσεων σε μια συγκεκριμένη περίοδο είναι σταθερά, μεταβλητά και κυμαινόμενα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση δανείου. Όσον αφορά την απόσβεση των δανείων, ουσιαστικά είναι η εξόφλησή του. Η απόσβεση έχει προϋποθέσεις και συνθήκες που διαπραγματεύονται εξ αρχής στα συμβόλαια. Τέλος, ο λεγόμενος πίνακας απόσβεσης δανείων αποτελεί ένα καλό μέσο σύγκρισης του κόστους διαφόρων δανείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.