Οι εκούσιες (μεταναστευτικές) και ακούσιες (ιστορικές) μειονότητες στην Ελλάδα και η πρόκληση της εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Οι εκούσιες (μεταναστευτικές) και ακούσιες (ιστορικές) μειονότητες στην Ελλάδα και η πρόκληση της εκπαίδευσης

Μιχαηλίδης, Εμμανουήλ

Η εργασία αυτή στοχεύει στο κατανοηθούν καλύτερα τα προβλήματα των μειονοτήτων στην Ελλάδα αλλά και σ΄ όλο τον κόσμο. Πώς δημιουργήθηκαν, αν είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο που τις προστατεύει και πως αντιμετωπίζονται από τα κράτη και τις κοινωνίες τους. Αφού αρχικά αναλύεται το μειονοτικό φαινόμενο στα γενικά του χαρακτηριστικά στα επόμενα κεφάλαια θα εξεταστούν οι μειονότητες στην Ελλάδα είτε είναι ακούσιες είτε είναι εκούσιες. Θα εξεταστεί το αν είναι επαρκώς προστατευμένες από το Σύνταγμα της Ελλάδος, πώς δημιουργήθηκαν και την ιστορική εξέλιξη που είχαν αυτές. Στο τέλος της εργασίας αναφερθεί στην εκπαίδευση των μειονοτήτων και πως προσφέρεται αυτή από την Ελλάδα αλλά και το αν είναι επαρκής ώστε να διατηρούνται και να διαφυλάσσονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε μειονότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Μειονότητες - Εκπαίδευση - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.