Συγχώνευση,μετατροπή, διάσπαση εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Συγχώνευση,μετατροπή, διάσπαση εταιριών

Παπασταμάτη, Χρυσούλα
Δικαιουλάκου, Παναγιώτα

Η μετατροπή και η συγχώνευση εταιριών και επιχειρήσεων είναι επιθυμητή και συμφέρουσα για τους εταίρους και τις εταιρίες τους και τους ατομικά ενεργούντες επιχειρηματίες, γιατί τείνουν στη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Επί μετατροπής αυτό συμβαίνει όταν η εταιρία μεταπίπτει σε εταιρικό τύπο ανωτέρας μορφής, ως λ.χ. όταν η προσωπική εταιρία γίνεται ΕΠΕ, ή Α.Ε, ως και όταν η ΕΠΕ γίνεται Α.Ε. Επί συγχωνεύσεως σε κάθε περίπτωση δημιουργείται μεγάλη οικονομική μονάδα, μεγαλύτερη εκείνης που είχε μόνη κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες και αυτό γίνεται ιδίως σε περίπτωση μεταπτώσεως σε ανώτερο εταιρικό τύπο. Η πολιτεία ενδιαφέρεται άμεσα για τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων, γιατί έτσι δημιουργούνται μεγάλες οικονομικές μονάδες που μπορούν να αντέχουν στον ανταγωνισμό, ιδίως μετά την είσοδό μας στην ΕΟΚ. Από το γεγονός αυτό ανέκυψε η ανάγκη εισαγωγής, με ειδικές διατάξεις, φορολογικών απαλλαγών της μετατροπής και συγχωνεύσεως εταιριών και επιχειρήσεων. Από τη μετατροπή και συγχώνευση εταιριών επέρχονται, σύμφωνα με τις κοινές φορολογικές διατάξεις, μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και δαπάνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.