Η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα μας και συγκριτική ανάλυση σε σχέση με την Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα μας και συγκριτική ανάλυση σε σχέση με την Ε.Ε.

Ντελλή, Ιωάννα

Στην εργασία που ακολουθεί εξετάστηκε η εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη χώρα μας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Θα αναφερθούν και θα αναλυθούν τα είδη της ανεργίας, οι αιτίες και τα χαρακτηριστικά της ανεργίας τα οποία αναλύονται σε πίνακες και διαγράμματα. Γίνεται αναφορά και ανάλυση στον ορισμό και στις μορφές της απασχόλησης, στην εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της. Επίσης αναφορά γίνετε στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, όμως ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στην εξέλιξη της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στην εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανεργία κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης ,κατά γεωγραφική περιφέρεια, κατά την ηλικία, κατά μορφωτικό επίπεδο.Αναλύεται επίσης η οικονομική κρίση και η απασχόληση στην Ε.Ε, καθώς και οι εργασιακές σχέσεις και η ανεργία ως το μεγάλο πρόβλημα του ευρωπαϊκού χώρου. Συγκριτικά με την ανεργία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό είναι σχεδόν το ίδιο. Τέλος, περιγράφονται τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας καθώς και οι προτάσεις στήριξης της απασχόλησης. Συμπερασματικά, το πρόβλημα της ανεργίας είναι χρόνιο πρόβλημα και επηρεάζει χώρες αναπτυσσόμενες και μη.Αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με σωστή εργασιακή πολιτική στήριξη και κρατική ενίσχυση, ενώ σημαντικό παράγοντα θα παίξει και η εκπαίδευση στα σχολεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Απασχόληση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.