Η υποκίνηση ως παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας των ξενοδοχοϋπαλλήλων: μελέτη περίπτωσης τα ξενοδοχεία του Νομού Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η υποκίνηση ως παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας των ξενοδοχοϋπαλλήλων: μελέτη περίπτωσης τα ξενοδοχεία του Νομού Καστοριάς

Ζόμπα, Ευστρατία Α.

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την θετική υποκίνηση των εργαζομένων και την παραγωγικότητα τους στις ξενοδοχειακές μονάδες. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι μείζονος σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις και ουσιαστικά είναι η σχέση ανάμεσα στην επιτευχθείσα παραγωγή και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να οδηγήσει κάποιον να κατανοήσει την σημαντικότητα της σχέσης της υποκίνησης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, για την επίτευξη των στόχων που θέτει η ξενοδοχειακή επιχείρηση. Για τους σκοπούς της εργασίας διεξήχθη μια έρευνα σε εκατό άτομα, τα οποία εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Καστοριάς. Από την έρευνα προέκυψε πως η παροχή κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Επιπλέον, κατέδειξε ότι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια στην αύξηση της οργανωτικής επίδοσης της ξενοδοχειακής μονάδας. Ιδιαιτέρως, ο μισθός που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, οι καλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας και η δημιουργία ενός φιλικού κλίματος στον εργασιακό χώρο μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Εν κατακλείδι, τα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζομένους είναι ρητά συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα των υπαλλήλων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Παραγωγικότητα εργασίας
Υποκίνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.