Τραπεζικά χρηματοπιστωτικά παράγωγα: περιγραφή, προοπτικές, προβλήματα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Τραπεζικά χρηματοπιστωτικά παράγωγα: περιγραφή, προοπτικές, προβλήματα

Ανδρεάδου, Αλεξία Γ.

Η δημιουργία των παραγώγων συνίσταται στη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης του κινδύνου που προκύπτει από ένα στοιχείο ενεργητικού, χωρίς να αγγιχτεί το ίδιο το στοιχείο. Οι πράξεις αυτές αναπαράγουν την εξέλιξη της αγοράς και με χαμηλό κόστος συναλλαγής επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση του κινδύνου. Η χρήση των παράγωγων προϊόντων εντείνει τον κίνδυνο ρευστότητας των αγορών. Σε περιόδους έντασης, η ρευστότητα της αγοράς μπορεί να μειωθεί από τη μεταφορά των κινδύνων, καθώς αυτοί που αναλαμβάνουν τους κινδύνους ζητάνε υψηλότερα περιθώρια και οι ‘’hedgers’’ ενισχύουν τη ζήτηση για κάλυψη. Προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους και συνυπολογίζοντας τις δυσκολίες να καλυφθούν, οι επενδυτές μπορεί να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση των τοποθετήσεών τους, προκαλώντας πίεση των τιμών. Τα παράγωγα πιστωτικού κινδύνου αποτελούν το πλέον σύγχρονο προϊόν στη διεθνή τραπεζική αγορά. Η οικονομική σημασία τους στη παγκόσμια αγορά γίνεται εμφανής από το μέγεθος και την αξία τους. Οι συμβαλλόμενοι με παράγωγα πιστωτικού κινδύνου είναι συνήθως τράπεζες, χωρίς αυτό να αποκλείει, ότι και άλλες επιχειρήσεις συχνά επιθυμούν τη σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων. Οι συμβάσεις παραγώγων πιστωτικού κινδύνου είναι διμερείς συμβάσεις, με τις οποίες ο ένας συμβαλλόμενος (ο πωλητής προστασίας) εξασφαλίζει ή καλύπτει τον άλλον (τον αγοραστή προστασίας) ως προς ορισμένο πιστωτικό κίνδυνο, με την έννοια, ότι η παροχή του πωλητή της προστασίας προς τον αγοραστή εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός τρίτου, του οφειλέτη της υποκείμενης αξίας. Τα παράγωγα πιστωτικού κινδύνου αποτελούν την ολοκλήρωση της επανάστασης που έφεραν στη διεθνή τραπεζική αγορά τα παράγωγα και ιδίως οι συμβάσεις ανταλλαγής πριν από μια εικοσαετία περίπου. Με τις συμβάσεις παραγώγων πιστωτικού κινδύνου οι συμβαλλόμενοι και ιδίως οι τράπεζες μπορούν πλέον να μετακυλήσουν πιστωτικούς κινδύνους, δηλαδή τους κινδύνους που προέρχονται από την κατεξοχήν παραδοσιακή δραστηριότητα των πιστωτικών οργανισμών και μάλιστα τον πυρήνα της δραστηριότητας τους, την χορήγηση δανείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)