Οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας στα Βαλκάνια: case study Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας στα Βαλκάνια: case study Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία

Γεωργίου, Νίκη
Γραμμενίδου, Χριστίνα

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται στις Εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και πιο λεπτομερώς (case study) στις σχέσεις της με την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Αρχικά γίνεται λόγος στις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχουν σαν αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ρόλος και η θέση της Ελλάδας στον κόσμο δίνοντας έμφαση στην χρησιμότητα, που έχει στο εμπόριο. Έπειτα, αναλύονται, ξεχωριστά για κάθε χώρα των Βαλκανίων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, από και προς την Ελλάδα, ενώ υπολογίζεται ο όγκος του εμπορίου. Επίσης, αποτυπώνεται το εμπορικό τους ισοζύγιο αν είναι πλεονασματικό ή ελλειμματικό και παρουσιάζονται τα κυριότερα εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα για κάθε χώρα. Εν συνεχεία, γίνεται λεπτομερής έρευνα για τις οικονομικές συναλλαγές και τις εμπορικές σχέσεις των τριών μεγάλων χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου (Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία) με την Ελλάδα. Τελειώνοντας, προβάλλονται οι πιο σημαντικές ευκαιρίες-προοπτικές σε μερικές από τις χώρες των Βαλκανίων για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.