Επιχειρηματική αριστεία: παρελθόν, παρόν, μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματική αριστεία: παρελθόν, παρόν, μέλλον

Μακρή, Αρετή

Οι σημερινές παγκοσμιοποιημένες συνθήκες της αγοράς, η ανάγκη για βελτίωση του περιβάλλοντος της εργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης υποδεικνύουν τη σημαντικότητα της επιχειρηματική αριστεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Κύριο μέρος της επιχειρηματικής αριστείας είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας και τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά μια επιχείρηση και εφόσον ακολουθηθούν τα τρία στάδια που περιλαμβάνει να οδηγηθεί στο βραβείο επιχειρηματικής αριστείας. Το μέλλον της επιχειρηματικής αριστείας περιλαμβάνει έννοιες όπως διαχείριση της γνώσης, καινοτομία, πελατοκεντρικές πολιτικές, εταιρική κοινωνική ευθύνη και αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.