Κίνα: η ανερχόμενη οικονομική δύναμη και οι εμπορικές σχέσεις της με την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κίνα: η ανερχόμενη οικονομική δύναμη και οι εμπορικές σχέσεις της με την Ελλάδα

Γούσιας, Κωνσταντίνος

Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να αναλύσει τις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα. Τα χαρακτηριστικά της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο, την θέση που κατέχει στην διεθνή οικονομία, τις εμπορικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις δυο χώρες, την ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στην Κίνα και τα προϊόντα που εισάγουμε και εξάγουμε από αυτήν. Επίσης γίνεται αναφορά για τις εμπορικές εξελίξεις της Κίνας και τις δυνατότητες που προκύπτουν για την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγο της μεγάλης απόστασης αλλά και της τεράστιας διαφοράς της κουλτούρας, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου αλλά και του πληθυσμού των δυο χωρών. Παρόλα αυτά γίνονται οργανωμένες προσπάθειες για τη σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων των δυο χωρών, σκοπός των οποίων είναι η εδραίωση των ελληνικών επενδύσεων στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Κινεζική αγορά καθώς και η διαπλάτυνση των εισαγωγών – εξαγωγών ανάμεσα στις δυο χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία οικονομική άνοδο της Κίνας τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικό να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια (πολιτισμικές διαφορές, νομοθετικό πλαίσιο, εμπορικές σχέσεις) έτσι να γίνει πιο πρόσφορο το έδαφος για την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επενδύσεις σε διαφόρους οικονομικούς τομείς, προωθήσεις προϊόντων στην Κινεζική αγορά κλπ) στο Κινέζικο έδαφος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.