Τα συστήματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η επιρροή τους στο εμπόριο της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Τα συστήματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η επιρροή τους στο εμπόριο της Ελλάδας

Καρανάτσου, Μαρία
Καραγιαννίδης, Ιωάννης

Η αγορά συναλλάγματος ή FOREX είναι η μεγαλύτερη αγορά χρήματος στον κόσμο με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση των διαφορετικών νομισμάτων. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης της είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, δηλαδή η σχέση με την οποία ανταλλάσσονται δυο νομίσματα. Είναι οργανωμένη σε δύο επίπεδα, το επίπεδο λιανικής και το επίπεδο χονδρικής. Κύριος λόγος ύπαρξης της αγοράς συναλλάγματος είναι η διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών μέσω μεταφοράς αγοραστικής δύναμης σε συνάλλαγμα από μια χώρα σε μια άλλη. Ως συνάλλαγμα εννοούμε τα διεθνή μέσα πληρωμών που επιτρέπουν την μεταφορά αγοραστικής δύναμης από χώρα σε χώρα τα οποία χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τα νομίσματα και τους μεταβιβάσιμους πιστωτικούς τίτλους. Υπάρχουν τρία συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία είναι τα εξής: το σύστημα των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το σύστημα περιορισμένης ευκαμψίας ισοτιμιών και το σύστημα των σταθερών ισοτιμιών, οριακή περίπτωση του οποίου είναι οι νομισματικές ενώσεις με κοινό νόμισμα. Πριν την εμφάνιση τους όμως οι διεθνείς συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω πολύτιμων μετάλλων, δηλαδή ο χρυσός και έτσι το σύστημα καθιερώθηκε ως Κανόνας του Χρυσού. Οι εξαγωγές αποτελούν μια μικρή άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων- εμπόρων και αποτελούν ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχετική τιμή μεταξύ δύο νομισμάτων και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχετική τιμή αγαθών μεταξύ δυο χωρών. Η υποτίμηση της δραχμής έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα και συνέβαλε στη συρρίκνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κατά τα έτη 1971 και 1972. Η πολιτική της <<σκληρής δραχμής>>, οδήγησε σε υπερτίμηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της και συνέβαλε στην επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας. Συμπερασματικά, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές και γενικότερα στο εμπόριο μιας χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)