Εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη κατανάλωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη κατανάλωση

Ζαφειριάδη, Κωνσταντίνα

Η εργασία που ακολουθεί χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια και αφορά το ζήτημα της εταιρικής ευθύνης και της ευθύνης του καταναλωτή από τη σκοπιά των επιχειρήσεων. Αρχικά επιχειρείται μία γενικότερη εισαγωγή στο ζήτημα της εταιρικής ευθύνης και εντοπίζεται η προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε στο δυτικό μεταπολεμικό κόσμο. Παράλληλα, από πρακτικής άποψης πρόκειται για μία περίπλοκη δραστηριότητα που ζητά τη στενή συνεργασία πολλών φορέων και παραγόντων μέσα και έξω από την επιχείρηση. Η πρακτική εφαρμογή της εταιρικής ευθύνης, και περισσότερο η πρακτική εφαρμογή της από τον πελάτη/ καταναλωτή είναι εξίσου σημαντική για την έρευνα αυτή. Φαίνεται πως η πλήρης εφαρμογή και η υλοποίηση στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή του ατόμου στις διαδικασίες και στη δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης και κατανόησης. Τέλος, τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό κομμάτι εφαρμογής της εταιρικής ευθύνης περιγράφονται από ένα διερευνητικό case study, το οποίο εξετάζει την περίπτωση του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Δίδεται η δυνατότητα να παρατηρηθούν με προσοχή οι αποφάσεις μίας επιχείρησης σε συνάρτηση με τη δραστηριότητά της και σε συνάρτηση, επίσης, με το πώς ανταποκρίνονται οι πελάτες στην κοινωνικά υπεύθυνη δράση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)