Προληπτική υγιεινή σε εκτροφές βοοειδών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Προληπτική υγιεινή σε εκτροφές βοοειδών

Πόπτση, Ελένη

Η εφαρμογή μέτρων υγιεινής σε μία εκτροφή βοοειδών αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των ζώων και στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Τα μέτρα υγιεινής διακρίνονται σε γενικά και σε ειδικά μέτρα υγιεινής. Τα γενικά μέτρα υγιεινής εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκτροφή. Οι ανοιχτές εκτροφές, τα ζώα των οποίων έρχονται σε επαφή με βοοειδή άλλων εκτροφών πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ελέγχου. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι οι κλειστές εκτροφές παρουσιάζουν σημαντικά υγειονομικά και διαχειριστικά πλεονεκτήματα. Όλες οι εκτροφές πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ώστε, να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επισκέπτες της, να προστατεύονται οι ζωοτροφές και το νερό και να προστατεύεται το ζωικό κεφάλαιο της εκτροφής από άλλα ζώα κατοικίδια ή μη. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται μυοκτονίες, απεντομώσεις και να απομακρύνονται τα άγρια πτηνά. Επίσης, οι χώροι σταβλισμού πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, για τον περιορισμό της διάδοσης των παθογόνων παραγόντων μέσα στην εκτροφή, απαραίτητη κρίνεται η ομαδοποίηση των ζώων ανάλογα με την ηλικία τους, η τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής των βουστασίων, ο σωστός αερισμός και η εφαρμογή του συστήματος all in – all out. Tα φάρμακα και άλλα επικίνδυνα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης. H σωστή διατροφή και διαχείριση, καθώς και η γενετική επιλογή συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ευζωία, την καλή υγιεινή κατάσταση των ζώων αλλά και στην αύξηση των αποδόσεων τους. Τέλος η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων. Προβλήματα στην εφαρμογή των γενικών μέτρων υγιεινής αποτελούν η νοοτροπία των κτηνοτρόφων, η άναρχη και ανεπαρκής οργάνωση των ελληνικών εκτροφών και ο πλημμελής σχεδιασμός. Τα ειδικά μέτρα υγιεινής αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων υγειονομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε μία εκτροφή και καταρτίζονται με βάση τη μεθοδολογία της ανάλυσης κινδύνων η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση, τη διαχείριση και την επικοινωνία του κινδύνου. Πρώτα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν πιο σοβαρή επίδραση στην παραγωγικότητα της εκτροφής, στη δημόσια υγεία και στην ευζωία των βοοειδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή
Βοοειδή - Εκτροφή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)