Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς

Ευαγγελιστή, Παρασκευή

Η δύναμη των πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν είναι αποτέλεσμα της ολιγοπωλιακής τους φύσης στην παγκόσμια οικονομία που προκύπτει από την τεχνολογική, εμπορική και χρηματιστική τους ανωτερότητα. Είναι αποτέλεσμα επίσης της πολιτικής ενθάρρυνσης των διαφόρων χωρών, όπως η Ελλάδα, απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες. Η πολιτική αυτή που υλοποιείται με την παροχή ευνοϊκών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας ( φορολογικές, δασμολογικές κ.λ.π. διευκολύνσεις ), αποσκοπεί στην κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και των επενδυτικών αναγκών, όπως επίσης και στην αύξηση της τεχνολογικής στάθμης μιας χώρας, όπως η Ελλάδα. Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής γίνεται κατά τρόπο γενικό και συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση μόνο της διαπραγματευτικής δύναμης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο γενικός αυτός τρόπος, με τον οποίο εφαρμόζεται η πολιτική αυτή, οφείλεται στην αδυναμία ελέγχου των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών από τους διάφορους κρατικούς φορείς και η επικράτηση της άποψης ότι οι ξένες επενδύσεις υποβοηθούν σημαντικά το ισοζύγιο πληρωμών, την αύξηση της απασχόλησης, της τεχνολογικής στάθμης, κ.λ.π. Το συναλλαγματικό κόστος των επενδύσεων ξεπερνά πολλές φορές το συναλλαγματικό όφελος. Επίσης η πολιτική κινήτρων που ακολουθείται στο θέμα των ξένων επιχειρήσεων ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές σε βάρος των ελληνικών, με αποτέλεσμα οι πρώτες να ισχυροποιούν τη θέση τους στην εγχώρια αγορά. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το τεχνολογικό, εμπορικό και χρηματιστικό βάρος των μητρικών επιχειρήσεων των πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα, είναι αιτία της ολιγοπωλιακής επικράτησης των εταιρειών αυτών στην εγχώρια αγορά, τουλάχιστο στους κλάδους των χημικών και των μεταλλουργικών βιομηχανιών Η έλλειψη συστηματικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων και εκλεκτικής πολιτικής, σχετικά με την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων, όπως επίσης και η ολιγοπωλιακή θέση που κατέχουν οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασικά στοιχεία της δύναμης των πολυεθνικών εταιρειών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της διαφορετικής πολιτικής τιμών με τις αρνητικές συνέπειές της για την εθνική οικονομία. Πραγματικά, η πολιτική κινήτρων και το τεχνολογικό βάρος των πολυεθνικών επιχειρήσεων βοηθούν στην ισχυροποίηση της θέσης των επιχειρήσεων αυτών στην εγχώρια αγορά, που πολλές φορές φθάνουν να δρουν κάτω από ολιγοπωλιακές συνθήκες. Έτσι οι επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζουν σε μεγάλη έκταση τις υπερκοστολογήσεις και τις υποκοστολογήσεις για να μεταφέρουν παράνομα τα κέρδη τους στο εξωτερικό και να αποφύγουν την εγχώρια φορολογία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)