Τεχνική πωλήσεων σε τυροκομείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τεχνική πωλήσεων σε τυροκομείο

Αντωνοπούλου, Βαρβάρα

Το εργοστάσιο του κ. Λύτρα λειτουργεί για 10 μήνες το χρόνο(Οκτώβριος-Ιούλιος),δηλαδή τους παραγωγικούς μήνες για το αιγοπρόβειο γάλα, το οποίο προμηθεύεται από τους παραγωγούς της περιοχής και επεξεργάζεται ημερησίως 13-16 τόνους γάλακτος. Τους υπόλοιπους 3 μήνες, το εργοστάσιο παραμένει ανοιχτό σαν κέντρο διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων της. Τα μόνιμα στελέχη του εργοστασίου είναι αυτά του διοικητικού προσωπικού, δηλαδή τα τρία μέλη της οικογένειας καθώς και ένας λογιστής ενώ τα υπόλοιπα 18 είναι εποχιακοί υπάλληλοι εκ των οποίων ο ένας είναι ο υπεύθυνος του χημείου. Όλο το προσωπικό της εταιρίας το οποίο ασχολείται με δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα ακολουθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τα άτομα, λοιπόν, που έχουν άμεση σχέση με τις διεργασίες (οδηγίες εργασίας) και τα διαγράμματα ροής που αναλύονται στο δεύτερο επίπεδο του παρόντος συστήματος διασφάλισης ποιότητας συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (ΥΔΠ) είναι αρμόδιος για την επιλογή των θεμάτων και τον τρόπο διεξαγωγής καθώς και για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων στοιχείων. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση την θέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου. Ο ΥΔΠ στέλνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Διεύθυνση η οποία προγραμματίζει την υλοποίηση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.